Navigation menu

新闻中心

善品竹筒酒厂家谈古代好喝酒的名人

现代许多人都爱酒,每天喝点小酒感觉日子就滋润了些,古代也是有许多名人也喜爱喝酒,和竹筒酒厂家一起来看看!
 
曹操的
对酒当歌,人生几许。
何以解忧,唯有狂药。
让酒把担忧都带走。
快乐不快乐,喝酒准没错,
让快乐更快乐,让不快乐变快乐。
酒中真理,体会者几多。
而诗人之中好酒之人当推白居易。
 
白居易虽生于唐代,然中唐非盛唐,唐宪宗李纯,信仙好佛,想求长生不老之药。驾崩也早,之后宦官当道。所以白居易终身并不顺利,白居易,字乐天,号香山居士,又号醉吟先生。有诗王,诗魔之称。
本篇标题就是白先生的。
 
白先生有多好酒,下面几句看一下。
酒后高歌且放狂,门前闲事莫思量。
把酒思闲事,春愁谁最深。
五十江城守,停杯一自思。
尝酒留闲客,行茶使小娃。
残杯劝不饮,留醉向谁家。
一瓮香醪新插刍,双鬟小妓薄能讴。
管弦渐好新教得,罗绮虽贫免外求。
酒盏酌来须满满,花枝看即落纷乱。
莫言三十是年少,百岁三分已一分。
把酒仰问天,古今谁不死。
所贵未死间,少忧多欢欣
不过白居易也有不喝酒的时分
莫怪近来都不饮,几回因醉却沾巾。
谁料平生狂酒客,现在变作酒悲人
这些诗大部分都是早年所作。而代表作长恨歌,和友人喝酒送行,原本就要走了,听到琵琶,见到歌女,持续喝酒,歌女原来是某头牌,年老嫁给商人了。没有酒,就没有长恨歌。
其中最喜爱的是:
绿蚁新醅酒,红泥小火炉。
而且顽固的认为绿蚁是他的侍女!
不过男同志应该大多是记得这二句:
樱桃樊素口,柳树小蛮腰。
然后对共和国的一夫一妻制长吁短叹。
 
白居易尽管爱喝酒,
但是李白尽管撒播下来的没有他的多。
将进酒却更广为人知:
烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。
我觉得伍佰俄然的自我的中心,在来三杯或受此影响。
与尔同消万古愁,人生圆满!
 

酒也是一个文明的传承,现代人喝酒更考究的是健康,摄生,竹筒酒也正是由于具有这样的特色,深受现代人的喜爱!

竹筒酒厂家

用手机扫描二维码关闭
二维码